Menu
ساخت نانو ذرات طلا به روش سبز با استفاده از مواد خوراکی

ساخت نانو ذرات طلا به روش سبز با استفاده از مواد خوراکی

 ساخت نانو ذرات طلا به روش سبز با استفاده از مواد خوراکی

 

 

 

همچنین اخیرا شرکت نانو مبنا ایرانیان موفق به ساخت نانو ذرات طلا به روش سبز با استفاده از مواد خوراکی شده است. این نانو ذرات در اندازه ها و رنگهای مختلف ساخته شده و در طول زمان پایدار هستند که قابل ارائه به پژوهشگران و کاربران در صنایع و پزشکی می باشد. استفاده از معرف های غیر سمی و بی خطر در سنتز که پایه‌ی طبیعی دارند علاوه بر این که عاری از مخاطرات زیست محیطی هستند، مناسب برای کاربردهای بیولوژی، پزشکی و داروسازی هستند.

 


 

Tags

Categories

نانو مواد

Share

Post a Comment